ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
thai   English ภาพกิจกรรม
31/03/2559 กิจกรรม “รับรู้ข้อมูล รับมือกาญจน์ เปลี่ยนแปลงสู่ประชาคมอาเซียน”
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรม “รับรู้ข้อมูล รับมือกาญจน์ เปลี่ยนแปลงสู่ประชาคมอาเซียน” .......
19/08/2558 สัปดาห์แห่งการเรียนรู้และสัปดาห์อาเซียน 2558
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านอาเซียน เรื่อง กาญจนบุรีกับการเปลี่ยนนแปลงจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ...
     

more vdo
เกี่ยวกับศูนย์อาเซียนศึกษา

 

ข้อมูลบริการ

ข่าว/ประกาศ

 

บริการ

 


Copyright ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี E-mail : webmail.kru@gmail.com
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์