ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
thai   English 

 
ข่าวอบรม/สัมมนา
บรรยาย เรื่องการขับเคลื่อนศูนย์อาเซียนศึกษา

วันที่ 25 ส.ค. 2558

อาจารย์อุไรรัตน์ แซ่ตั้ง คณะกรรมการศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ทำการบรรยาย เรื่องการขับเคลื่อนศูนย์อาเซียนศึกษา วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมบ้านสวนฝน จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 นางสาวอุไรรัตน์ แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับเกียรติจากจังหวัดกาญจนบุรีในการเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่ประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรีในหัวข้อ "การขับเคลื่อนศูนย์อาเซียนศึกษา” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้ทราบถึงแผนการดำเนินงาน และประโยชน์ที่จะได้รับของศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF
ภาพกิจกรรม
  22/05/2561 ประชุมวิชาการประจำปี 2561 การบริหารสู่การพัฒนาสุขภาวะอย่างยั่งยืน
  07/05/2561 ประชาคมอาเซียน 2018
  17/04/2561 มรภ.กาญจนบุรี ตกลงความร่วมมือ MOU มหาวิทยาลัยทวาย (5-7เม.ษ.61)
  02/03/2561 การจดทะเบียนสินค้าจีไอในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
     
ข่าวอบรม/สัมมนา
25/08/2558 สัมมนาสื่อมวลชนสัญจรระดับพื้นที่ในภาค 8 ตามโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน
25/08/2558 บรรยาย เรื่องการขับเคลื่อนศูนย์อาเซียนศึกษา
25/08/2558 โครงการให้บริการวิชาการให้ความรู้อาเซียน วันที่ 4 มีนาคม 2557
04/10/2557 กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ Gen Y แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ในยุค AEC รุ่นที่ 1
     


 เข้าสู่ระบบ

 สมัครรับข่าวสาร
สมัคร ยกเลิกCopyright ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี E-mail : webmail.kru@gmail.com