ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
thai   English ข่าวอบรม/สัมมนา
บรรยาย เรื่องการขับเคลื่อนศูนย์อาเซียนศึกษา

วันที่ 25 ส.ค. 2558

อาจารย์อุไรรัตน์ แซ่ตั้ง คณะกรรมการศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ทำการบรรยาย เรื่องการขับเคลื่อนศูนย์อาเซียนศึกษา วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมบ้านสวนฝน จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 นางสาวอุไรรัตน์ แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับเกียรติจากจังหวัดกาญจนบุรีในการเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่ประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรีในหัวข้อ "การขับเคลื่อนศูนย์อาเซียนศึกษา” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้ทราบถึงแผนการดำเนินงาน และประโยชน์ที่จะได้รับของศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

more vdo
เกี่ยวกับศูนย์อาเซียนศึกษา

 

ข้อมูลบริการ

ข่าว/ประกาศ

 

บริการ

 


Copyright ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี E-mail : webmail.kru@gmail.com
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์