ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
thai   English 

 
ข่าวอบรม/สัมมนา
โครงการให้บริการวิชาการให้ความรู้อาเซียน วันที่ 4 มีนาคม 2557

วันที่ 25 ส.ค. 2558

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีให้บริการวิชาการให้ความรู้อาเซียน วันที่ 4 มีนาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านไทรทอง อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดโครงการบริการวิชาการให้ความรู้อาเซียน ณ โรงเรียนบ้านไทรทอง อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ให้แก่นักเรียนจำนวน 200 คน

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF
ภาพกิจกรรม
  22/05/2561 ประชุมวิชาการประจำปี 2561 การบริหารสู่การพัฒนาสุขภาวะอย่างยั่งยืน
  07/05/2561 ประชาคมอาเซียน 2018
  17/04/2561 มรภ.กาญจนบุรี ตกลงความร่วมมือ MOU มหาวิทยาลัยทวาย (5-7เม.ษ.61)
  02/03/2561 การจดทะเบียนสินค้าจีไอในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
     
ข่าวอบรม/สัมมนา
25/08/2558 สัมมนาสื่อมวลชนสัญจรระดับพื้นที่ในภาค 8 ตามโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน
25/08/2558 บรรยาย เรื่องการขับเคลื่อนศูนย์อาเซียนศึกษา
25/08/2558 โครงการให้บริการวิชาการให้ความรู้อาเซียน วันที่ 4 มีนาคม 2557
04/10/2557 กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ Gen Y แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ในยุค AEC รุ่นที่ 1
     


 เข้าสู่ระบบ

 สมัครรับข่าวสาร
สมัคร ยกเลิกCopyright ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี E-mail : webmail.kru@gmail.com